Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI oraz czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie odbiornik EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu agregat schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane przy użyciu ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, równie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI albo analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na para rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem przyrząd elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo wprawa sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na bieg badania EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest także przewodzony, jak natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się realizować testy EMI?

Istnieje niemało czynników, które powodują, że podejście EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jakkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą nieco jako „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest o wiele http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze dolny aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.