Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, zastosowanie tego urządzenia wzrosło, w zasadzie dzięki pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl analiza światła. W tym artykule, mamy zamiar pogadać o niektórych wspólnych zastosowań i rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy początek światła jest jednorodne, to jest wzięty w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże wpływ w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśliby chodzi o projektowanie tudzież oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej zrozumieć rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, ale daje przekonanie na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą odciążyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest masa mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru tudzież skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy w tej chwili parę popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od rodzaju aplikacji natomiast jej zastosowań. Dlatego grunt jest, by uchwycić sens różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten model urządzenia posiada stałą ośka poziomą tudzież ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten gatunek jest wyposażony w stałą ośka pionową natomiast dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż tak jak klasa A gdy a kategoria B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten rodzaj jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten odmiana charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, że model C jest atrakcyjny jak struktury jednokolumnowe. Ten wariant struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl kwestia biorąc, ów kategoria jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej natomiast innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe a świecenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był skrótowy deskrypcja zastosowań oraz typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów artykuł pomoże Ci uzyskać znacznie lepsze uchwycenie tych jednostek.